گروه صنعتی نوین دایکست در سال ۱۳۷۳ در کارگاهی در شرق تهران با هدف تولید قالبهای دایکست پایه گذاری گردید پس از آن با تکیه به نیروهای انسانی متخصص و متعهد که در زمینه های مختلف دوره های دانشگاهی را گذرانده بودند هدف گذاری جهت یک واحد بزرگتر انجام شد و مدیریت تصمیم به ساخت واحدی مجهز گرفت.

دوره آموزشی عارضه یابی واحد های صنعتی کوچک توسط سازمان همکاری صنایع کوچک ایران و کره جنوبی

پس از تکمیل ساختمان کارخانه دستگاههای مورد نیاز جهت تولید قطعات دایکست ، آزمایشگاه و نیز قالبسازی مجهز گردید تا گروه صنعتی نوین عملاً پا به عرصه صنعت تولید قطعات دایکست گذاشته و جهت ارائه خدمات شروع به کار نماید.

با توجه به تجربه کسب شده در زمینه  تولید قطعات دایکست  و پیشرفت های قابل توجه در زمینه آلیاژ مخصوص  فرآیند تولید قطعات دایکستی این واحد صنعتی علاوه بر ارائه خدمات تولیدی تصمیم به ارائه خدمات آزمایشگاهی و تولید آلیاژ مخصوص آلومینیوم گرفته تا بتواند سهم کوچکی در پیشرفت و سهولت کار برای عزیزان همکار و متقاضیان این خدمات داشته باشد.