select language

قالبسازی و ماشینکاری

پیشرفت تکنولوژی را نمی توان در روند رو به رشد صنعت نادیده گرفت ، این در حالی است که گروه صنعتی نوین یکی دیگر از بخشهای کاری خود را در جهت مجموعه ای کامل برای تولید قطعات دایکستی به امر قالبسازی و ماشینکاری اختصاص داده و تکنولوژی را نیز در این بخش در کنار استاندارد سازی به عنوان دو رکن اصلی کیفیت سرلوحه کار خود قرار داده تا بتواند قالبهای طراحی شده در واحد طراحی خود را با بالاترین سرعت و کیفیت به بخش تولید قطعات ارائه نماید.

این بخش با برخورداری از دستگاههای فرز cnc و استفاده از نرم افزارهای روز دنیا و تکیه بر پرسنل آگاه به استفاده از این تکنولوزی توانسته پیچیده ترین قالبها را در این بخش با کیفیتی فوق العاده تولید نماید .

لازم به ذکر است که بعضی از قالبهای تولید در این بخش جهت صادرات به اروپا پس از تولید اولیه توسط طرفهای قرارداد از جانب نمایندگان اروپایی ایشان مورد بازبینی قرار گرفته و توانسته تایدیه های فنی روز اروپایی را بدست آورد.